Automatische incasso

In eerste instantie zou vanaf 1 februari 2014 het betalingsverkeer in het hele eurogebied veranderen. Als gevolg van een besluit van de Europese Commissie zou die dag SEPA (Single Euro Payments Area) in werking treden. Er is nu 6 maanden uitstel verleend aan bedrijven die het systeem nog niet op orde hebben.

De verandering heeft voor ons als incassant en voor u als klant enkele gevolgen. Belangrijkste daarvan voor u is dat er een nieuw incassoformulier ingevuld moet worden waarmee u naar de bank aangeeft dat u Feijen toestemming geeft om een automatische incasso uit te voeren. Daarnaast is het zo dat voor elke incasso u een vooraankondiging dient te krijgen, maar daarvoor is een factuur ook geldig, dus op dat vlak verandert er niets.

We zullen u tezijnertijd uitgebreid informeren, waarschijnlijk zal uw bank hetzelfde doen.
Wilt u meer informatie over de nieuwe automatische incasso, klik dan hier voor de website van SEPA, of informeer bij uw bank.

Scroll naar boven