Bemesten voor tweede snede

kunstmest_strooien

De meeste veehouders hebben hun percelen bemest voor 3500 kg droge stof. Maar door de vele regenval en de late oogst wordt er veel meer geoogst en dat heeft gevolgen voor de tweede snede!

De meeste veehouders hebben de eerste snede bemest voor 3500 kg droge stof. Maar op veel percelen wordt aanstaande week 5 of misschien wel 6 ton droge stof geoogst. Dit geeft een grote onttrekking aan nutriënten vanuit de bodem. Daarnaast zijn er ook nutriënten uitgespoeld door de overvloedige neerslag van de afgelopen weken. Met name stikstof, zwavel en Kali zijn gevoelig voor uitspoeling.

De tweede snede is dus volledig afhankelijk van de bemesting die na de eerste snede gegeven gaat worden. Nalevering van de bemesting begin dit jaar is dus minimaal! We willen graag een tweede snede oogsten met 3000 kg ds. Hier moeten we dus ook voor gaan bemesten. Doen we dit niet dan missen we straks ruw eiwit in die snede. Gezien de hoge sojaprijzen doe je er goed aan om te zorgen voor voldoende ruw eiwit in het eigen ruwvoer.

Voorbeeldberekening
Elke 1000 kg droge stof gras vraagt de volgende Nutriënten:

 • Stikstof: 27 kg (N)
 • Kalium: 32 kg (K2O)
 • Zwavel: 10 kg (SO3)
 • Fosfaat: 9 kg (P2O5)

Voor het bemesten van de tweede snede, geldt voor 3000 kg ds:

 • Stikstof: 81 kg N
 • Kalium: 96 kg K2O
 • Zwavel;  30 kg SO3
 • Fosfaat: 27 kg P2O5

Voor je begint is het belangrijk om te weten welke nutriënten er in jouw drijfmest zitten. Als voorbeeld berekening gaan we uit van gemiddelde gehaltes van rundveedrijfmest, namelijk 4 kg N, 5 kg K2O, 1,75 SO3 en 1,5 kg P2O5.

Bemesting 20 kuub rundveedrijfmest geeft:

 • 80 kg N (waarvan 40% werkzaam, dus 32 kg N beschikbaar)
 • 100 kg K2O
 • 35 kg SO3 (waarvan 50% werkzaam, dus 18 kg SO3 beschikbaar)
 • 30 kg P2O5

Zoals je kunt zien hebben we na 20 kuub drijfmest nog een tekort van 50 kg N + 10 kg SO3. Wij adviseren om dit tekort op te vullen met een Zwavelhoudende meststof. Feijen heeft verschillende zwavelhoudende meststoffen in het assortiment. Overleg met jouw adviseur welke meststoffen het best bij jou passen. Heb je niet de mogelijkheid om 20 ton drijfmest te geven? Dan kan er ook een tekort aan Kalium ontstaan. Overleg ook dan met jouw adviseur hoe dit tekort aan te vullen.

Scroll naar boven