Bemesting

Bemesten is het verspreiden van mest over grond ten behoeve van planten. Om de bodem en gewassen van nieuwe voedingsstoffen te voorzien worden er meststoffen toegevoegd. Dit kan kleinschalig plaatsvinden zoals in een tuin of op grotere schaal zoals in de akkerbouw.

Gebruikte meststoffen zijn onder andere:
Dierlijke mest
Compost
Kunstmest
Groenbemestingsgewassen

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de verschillende kunstmestsoorten die Feijen in haar assortiment heeft.

TOP