Biggenvoer Excell

speenbiggen 661x661 vierkant

Feijen diervoeders presenteert een nieuwe biggenvoerlijn, nl. biggenvoer Excell. Hiermee spelen we in op de groeiende behoefte aan een voersoort waarmee biggen op een veilige manier een zeer goede groei kunnen behalen. 

Ruw Eiwit:

Biggenvoeding in Nederland is de afgelopen jaren steeds veiliger en eiwitarmer geworden om meerdere redenen:

  1. Sinds 2006 is de samenstelling van biggenvoer steeds veiliger geworden, vanwege het verbod op preventief gebruik van AMGB’s en antibiotica.  Een manier om voer veiliger te maken is door het Ruw Eiwitgehalte te verlagen en veel gerst en zuur toe te voegen.
  2. Een hoog Ruw Eiwitgehalte wordt geassocieerd met een grote darmbelasting. Hierdoor zou de druk op de darmflora erg groot worden, met verteringsdiarree tot gevolg.
  3. Het aanbod Synthetische Aminozuren wordt steeds groter. We kunnen steeds meer Essentiele Aminozuren los aan het rantsoen toevoegen, waardoor we het Ruw Eiwit laag kunnen houden. Wanneer het Ruw Eiwit echter te laag wordt, kan het voorkomen dat er van de essentiele aminozuren die we (nog) niet kunnen toevoegen een tekort ontstaat. Dit werkt enerzijds beperkend voor de complete spieraanzet van het big, anderzijds kan bv. de weerstand aangetast worden.

Naast deze daling van het Ruw Eiwitgehalte van biggenvoer is het antibioticagebruik sterk aan banden gelegd. Met name de gespeende biggen is een categorie dieren waar dit steeds meer tot problemen leidt, en de nadruk op darmgezondheid wordt steeds groter.

Biggenvoer Excell

De nieuwe biggenvoerlijn Excell is zodanig samengesteld dat er met een hoger Ruw Eiwitgehalte gevoerd kan worden, zonder dat de darmgezondheid onder druk komt te staan. Sterker nog, door gebruik van zeer goed verteerbare eiwitbronnen blijft er weinig onverteerd eiwit beschikbaar voor overmatige bacteriegroei. Met inzet van additieven als Biergist, etherische oliën en een uitgebalanceerd zurenmengsel wordt de darmflora op een positieve manier beïnvloed, waardoor kwaadaardige kiemen minder kans krijgen.

Scroll naar top