Blogs

Bodem en grasland beter voeden

bodem-gewas-foto-1

Meer eiwit van eigen bodem, dat wil toch iedere melkveehouder? Onze adviseurs helpen je het beste van je eigen land te halen en dat begint al in het voorjaar!

Elk jaar wordt er in het voorjaar de basis gelegd voor een goede 1e snede. Hoe dit op verschillende bedrijven gebeurt is erg verschillend. Waar de een werkt met verdunde mest (vaak wordt er verdund tot 3kg N per kuub mest dit geeft qua rendement het beste resultaat), wordt er op andere bedrijven gekozen om dit niet te doen. Door de ervaring van afgelopen jaren en studies naar het verdunnen van drijfmest zien we hier steeds betere ervaringen mee. Het is om het even of dit gebeurt door veel spoelwater in de put, water toe te voegen tijdens het mixen of door middel van sleepslangen. Al deze manieren geven een positief effect op de verdeling van de mest en benutting van de stikstof.

Wat betreft kunstmest zien we ook elk jaar de vraag terug komen wat de beste kunstmestvorm is in het voorjaar? Wat de beste vorm is blijft erg afhankelijk van de tijd die er tussen het toedienen van de stikstof zit en het maaimoment. Bedrijven waar de bodem snel begaanbaar maar de weersomstandigheden (temperatuur/neerslag) een beperkende factor zijn kunnen beter kiezen voor een kunstmest vorm die voornamelijk uit Ureum en/of ammonium bestaat. Deze kunstmestvormen kunnen zich namelijk binden aan het kleihumus complex en zijn daardoor minder uitspoeling gevoelig. De hoeveelheid stikstof die het beste past bij je perceel is heel afhankelijk van het rantsoen en de verwachte hoeveelheid drogestofopbrengst. Probeer de bemesting dus af te stellen op de hoeveelheid droge stof die je wilt gaan oogsten!

Als de bodem zo ver is kan er pas bemest worden!

Boertie Holtmaat kan nog wel wat hulp gebruiken rondom het bemesten. Gelukkig is Stef daar met raad en daad!

Onze bedrijfsadviseurs doen er alles aan om jouw land zo goed mogelijk te voorzien in de juiste meststoffen. Benieuwd wat het beste past onder jouw omstandigheden? Neem dan contact op met een van onze adviseurs!

Scroll naar top