Bufferstroken, GLB en derogatie 2023

Brussel stelt de invoering van bemestingsvrije bufferstroken van 3 meter langs alle waterlopen verplicht. Deze grond telt niet meer mee als plaatsingsruimte (beweiding mag wel behalve als de bufferstrook wordt gebruikt in de eco-regeling). Bufferstroken zijn verplicht vanuit het GLB (heel 2023!! Dus niet bemesten tussen 15 feb en 1 mrt). De bufferstrook begint vanaf de insteek van de sloot (zie onderstaande afbeelding):

Berekening bufferstrook is op basis van de oppervlakte van de topografische perceelsoppervlakte:

Hoofdregel 1e berekening >4% 2e berekening >4%
Ecologisch kwetsbare waterlopen 5 meter 5 meter 5 meter
KRW waterlopen => 10m breed 5 meter 3 meter 3 meter
KRW waterlopen <10m breed 5 meter 3 meter 1 meter
Overige waterlopen 2 meter 1 meter 0,5 meter
Droge sloot 1 meter 1 meter 1 meter

LET OP: Sinds 1-2-2023 is het mogelijk om in de perceelsapplicatie te zien of je sloot een overige waterloop is of dat het een KRW of Ecologisch kwetsbare waterloop is. Klik rechts op de kaart op de legenda en vervolgens op “Waterlopen”.

Ook is het nu mogelijk om de bufferstroken en landschapselementen in te tekenen bij rvo. Mocht je dit als veehouder nog zelf willen doen, adviseren we om hier op tijd mee te beginnen. De verwachting is dat de website zwaar belast zal worden in de periode april-mei. Het intekenen van bufferstroken gaat vrij vlot in de applicatie waarbij het zelf al berekend of het 4% is of niet, je hoeft dus zelf geen lijnen te trekken of te verzetten. De gecombineerde opgave kan, net als voorgaande jaren, vanaf 1 maart worden ingediend.

 

Derogatie 2023

Sinds vrijdag 20 januari is er wat commotie ontstaan over de derogatie. Zoals het er nu uitziet blijft deze gewoon in tact zoals afgelopen najaar gecommuniceerd. Enige verandering is nu dat er geen gebruiksruimte mest meer is op deze bufferstroken. Dit gaat per 1 maart in, echter zijn de bufferstroken heel 2023 verplicht voor de basisbetaling van het GLB. Dus als je vóór 1 maart de bufferstroken bemest voldoe je al niet meer aan de voorwaarden voor de basisbetaling.

De gebruiksnormen voor alle bedrijven in de ‘door nutriënten verontreinigde gebieden’ worden gelijk getrokken aan de zandgebieden met de derogatienorm dit jaar van 220 kg stikstof. Deze gebieden zijn onlangs aangewezen en liggen in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en de Brabantse Delta.

In 2023 en later kan geen derogatie meer worden aangevraagd op percelen die in een natura2000 of in een waterwingebied liggen. In de perceelsapplicatie van rvo kan dit vrij gemakkelijk zichtbaar gemaakt worden of op het tabblad grond van CRV Mineraal. In beide applicaties kan er in de legenda voor worden gekozen om dit zichtbaar te maken.

Rondom derogatie is het een en ander nog onduidelijk. Het is nog onbekend wanneer de aanmelding voor derogatie van start gaat. Eerst wordt nog onderzocht voor welke gebieden een lagere derogatienorm geldt. Daarnaast kan het zijn dat je door de ​veranderingen meer kosten maakt vanwege het extra afvoeren van mest. Daarom komt er een tegemoetkoming. Nog niet alles is bekend over deze tegemoetkoming. Zodra we hier meer over weten laten we het horen.

In dit artikel vind je alle belangrijke data rondom bemesting van dit jaar op een rij.

Heb je hulp nodig of wil je meer meten? Neem dan contact op met onze collega Jan Willem Meijer.

Scroll naar boven