Droogstaand vee

Voor de voeding van droogstaande koeien is het belangrijk dat de droogstandsperiode opgedeeld wordt in minimaal twee perioden. In deze verschillende perioden worden de droogstaande dieren volgens verschillende schema’s gevoerd, waarbij de eerste periode gericht is op herstel van het uierweefsel en in de tweede periode de koe wordt voorbereid op de nieuwe lactatie.

Veel aandacht wordt besteed aan de electrolytenbalans van de rantsoenen, passende mineralen en vitamines. Verder wordt in de rantsoenberekening gelet op de juiste energiebronnen ruim een week voor afkalven en tijdens het eerste deel van de lactatieperiode. Hiervoor heeft Feijen speciale lactatie start programma’s ontwikkeld. Een deel van de bovenstaande informatie is uitgewerkt in de onderstaande leaflets;

Download PDF Opti close up
Download PDF Opti start melkveeconcept

TOP