Een nieuwe hakseltechniek: Shredlage

?

Dit najaar hebben we bij Feijen met een nieuwe hakseltechniek kennisgemaakt, nl. Shredlage.  In de Verenigde Staten zijn ze er al verder mee, en een studiereis van een van onze adviseurs heeft de techniek hier onder de aandacht gebracht.
Wat is Shredlage? De mais wordt grof gehakseld met een haksellengte tussen de 24 en 30 mm, afhankelijk van het DS gehalte. De korrel wordt nog meer gekneusd, en de stengel en bladeren worden over de lengte uit elkaar getrokken. Hierdoor ontstaat een groter oppervlak voor pensflora om aan te hechten, terwijl er wel voldoende prikkel in de mais zit. En dat terwijl de korrel meer kapot gemaakt wordt dan bij de traditionele hakselmethode. Het zetmeel uit de korrel is dus nog beter beschikbaar.
Dit alles leidt tot een hogere benutting van de voedingsstoffen in de mais, en een gezondere penswerking door voldoende structuur.
Feijen heeft dit jaar ervaring opgedaan met Shredlage, we hebben 4 kuilen met verschillende DS gehaltes aangelegd, en willen komende winter voerproeven gaan doen tov traditioneel gehakselde mais. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen hierin.

Scroll naar boven