Feijen bemestingsadvies grasland – weidepercelen

koeien in de wei
Het vorige artikel over bemesting van grasland ging over maaipercelen. Het bemesten van weidepercelen gaat anders. Afhankelijk van wanneer je het land op kunt, gebruik je mest. En anders raden we aan om kalium te strooien. Hoe dat zit? Lees snel verder.

Advies drijfmestgift op weidepercelen

Drijfmestgift op weidepercelen gaat net iets anders dan bij maaipercelen.

 

  • Kun je vroeg het land op? Rijd dan de eerste ronde 10 tot 15 ton drijfmest uit.
  • Kun je pas laat het land op, dan raden we aan om geen drijfmest meer uit te rijden, maar om 100 kg Kali 60 te geven, net als in de rest van het jaar. Het is niet meer nodig om drijfmest te geven voorafgaand aan het weiden. Wel om Kali 60 te strooien.

Feijen raadt aan om weidepercelen elke snede af te wisselen met maaipercelen. Weidepercelen die weer gemaaid gaan worden, moeten wél eerst met drijfmest bemest worden.

Percelen die in april, mei en juni beschikbaar komen om te maaien, moeten met 15 ton drijfmest bemest worden. In augustus raden we maximaal 10 ton drijfmest aan op die percelen.

Advies kunstmestgift op weidepercelen

De percelen die je vanaf april beweidt, dienen 35 kg stikstof (N) te krijgen (100 kg Novurea S, 130 liter PowerBasic, 130 kg KAS).

Na elke maaisnede moeten ook de weidepercelen meegenomen worden met het kunstmest strooien. Strooi dan 100 kg KAS. Strooi vanaf juni niet meer dan 50 kg KAS, Vanaf juni is het ook gewenst om 100 kg Kali 60 op weidepercelen te strooien.

Raadzaam is het om weidepercelen elke snede af te wisselen met maaipercelen. Zodra een weideperceel de volgende snede gemaaid gaat worden, dan is ons advies om weer te bemesten volgens het advies van maaipercelen.

Weet wat je bemest!

Door goed te bemesten, verbetert de mineralenkringloop op jouw bedrijf. Als er goed bemest wordt, haal je meer eiwit en fosfor uit de bodem en daarmee optimaliseer je de ruwvoeropbrengst.

Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat een kuub drijfmest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? Mestanalyse geeft antwoord op deze vragen voor zowel vaste mest als drijfmest. Bij Feijen vinden we het belangrijk om bij te dragen aan het optimaliseren van jouw ruwvoeropbrengst en we staan dan ook volledig achter mestonderzoeken. Om de mestanalyses te bevorderen, dragen we €10,- bij per onderzocht monster. Door via Feijen mest te laten onderzoeken, komen de koster per monster op €16,30.

Interesse? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Scroll naar boven