Feijen besmestingsadvies grasland – maaipercelen

versgras_bew (1)
Wij van Feijen adviseren om maaipercelen uiteraard met drijfmest te bemesten. Maar hoeveel drijfmest moet er uitgereden worden? Wat is het beste voor jouw gras? En welke nutriënten zijn werkzaam in drijfmest?

Maaipercelen

1e ronde maaien – 25 ton drijfmest
2e ronde maaien – 15 ton drijfmest
3e ronde maaien – 15 ton drijfmest
4e ronde maaien – 10 ton drijfmest

Water

Onze tip is om, indien mogelijk, drijfmest te verdunnen met water (30-50%). Water geeft namelijk een betere benutting van drijfmest. De drijfmest wordt hierdoor zachter voor het gewas. Dit resulteert in een snellere hergroei.

Beschikbaarheid drijfmest inschatten

Om nog nauwkeuriger je beschikbare drijfmest te verdelen over de verschillende giften, is het noodzakelijk de hoeveelheid beschikbare drijfmest in te schatten. Doe dat als volgt:

  1. Begin met de voorraad mest die op dit moment aanwezig is.
  2. Tel vervolgens alle GVE’S die aanwezig zijn bij elkaar op en vermenigvuldig dit met 2 m3 mest per maand per GVE (corrigeer dit eventueel voordat de koeien buiten lopen).
  3. Houd in het plan ook rekening met mest die afgevoerd moet worden. Reserveer hier op tijd voldoende kuub voor.
  4. Als er niet genoeg drijfmest beschikbaar is om bovenstaande hoeveelheden in verhouding te krijgen, kort dan elke snede evenveel op de gift.

 Werkzaamheid nutriënten in drijfmest

Werkzaamheid van stikstof (N) voor de snedes na de drijfmestgift:

Snede 1e 2e 3e 4e
Stikstof 30% 10% 5% 5%
Fosfaat 50 % werkzaam voor eerst volgende snede
Kalium 100% werkzaam voor eerst volgende snede
Zwavel niet werkzaam voor eerste snede, rest van de snedes 100%

Kunstmestgift op maaipercelen

Zandgrond (derogatie 230)
Maaipercelen met beweiding (146 kg N/ha*)
1e ronde 80 kg N    (210 kg Novurea S, 300 liter PowerBasic, 300 kg KAS)
2e ronde 40 kg N    (100 kg Novurea S, 150 liter PowerBasic, 150 kg KAS)
3e ronde 27 kg N    (100 kg KAS)
4e ronde 13 kg N    (50 kg KAS)Maaipercelen zonder beweiding (173 kg N/ha*)
1e ronde 80 kg N    (210 kg Novurea S, 300 liter PowerBasic, 300 kg KAS)
2e ronde 50 kg N    (130 kg Novurea S, 185 liter PowerBasic, 185 kg KAS)
3e ronde 27 kg N    (100 kg KAS)
4e ronde 16 kg N    (60 kg KAS)
Zandgrond (derogatie 250)
Maaipercelen met beweiding (135 kg N/ha*)
1e ronde 70 kg N    (185 kg Novurea S, 260 liter PowerBasic, 260 kg KAS)
2e ronde 40 kg N    (100 kg Novurea S, 150 liter Powerbasic, 150 kg KAS)
3e ronde 27 kg N    (100 kg KAS)
4e ronde 13 kg N    (50 kg KAS)Maaipercelen zonder beweiding (158 kg N/ha*)
1e ronde 80 kg N    (210 kg Novurea S, 300 liter PowerBasic, 300 kg KAS)
2e ronde 40 kg N    (100 kg Novurea S, 150 liter PowerBasic, 150 kg KAS)
3e ronde 27 kg N    (100 kg KAS)
4e ronde 10 kg N    (40 kg KAS)
Veengrond (derogatie 250)
Maaipercelen met beweiding (152 kg N/ha*)
1e ronde 80 kg N    (210 kg Novurea S, 300 literPowerBasic, 300 kg KAS)
2e ronde 40 kg N    (100 kg Novurea S, 150 liter PowerBasic, 150 kg KAS)
3e ronde 27 kg N    (100 kg KAS)
4e ronde 10 kg N    (40 kg KAS)Maaipercelen zonder beweiding (140 kg N/ha*)
1e ronde 70 kg N    (210 kg Novurea S, 300 liter PowerBasic, 300 kg KAS)
2e ronde 40 kg N    (100 kg Novurea S, 150 liter PowerBasic, 150 kg KAS)
3e ronde 30 kg N    (110 kg KAS) 
 

Kleigrond (derogatie 250)
Maaipercelen met beweiding (235 kg N/ha*)
1e ronde 90 kg N    (235 kg Novurea S, 335 liter PowerBasic, 335 kg KAS)
2e ronde 60 kg N    (155 kg Novurea S, 220 liter PowerBasic, 220 kg KAS)
3e ronde 50 kg N    (110 kg Novurea, 185 liter PowerBasic, 185 kg KAS)
4e ronde 35 kg N    (130 liter PowerBasic, 130 kg KAS)

Maaipercelen zonder beweiding (228 kg N/ha*)
1e ronde 80 kg N    (210 kg Novurea S, 300 liter PowerBasic, 300 kg KAS)
2e ronde 60 kg N    (155 kg Novurea S, 220 liter PowerBasic, 220 kg KAS)
3e ronde 50 kg N    (110 kg Novurea, 185 liter PowerBasic, 185 kg KAS)
4e ronde 35 kg N    (130 liter PowerBasic, 130 kg KAS)

 

Weet wat je bemest!

Door goed te bemesten, verbetert de mineralenkringloop op jouw bedrijf. Als er goed bemest wordt, haal je meer eiwit en fosfor uit de bodem en daarmee optimaliseer je de ruwvoeropbrengst.

Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat een kuub drijfmest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? Mestanalyse geeft antwoord op deze vragen voor zowel vaste mest als drijfmest. Bij Feijen vinden we het belangrijk om bij te dragen aan het optimaliseren van jouw ruwvoeropbrengst en staan dan ook volledig achter mestonderzoeken. Om de mestanalyses te bevorderen, dragen we €10,- bij per onderzocht monster. Door via Feijen mest te laten onderzoeken, komen de koster per monster op €16,30.

 

Interesse? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Scroll naar boven