Feijen schapen- en lammerprogramma

Schapen

Feijen heeft een speciaal voerpakket voor schapen en lammeren ontwikkeld. Met dit programma worden lammerproblemen voorkomen en krijgen de lammeren de start die ze nodig hebben.

Lammerperiode
Om actieve lammeren met een goed geboortegewicht te krijgen is het belangrijk de drachtige ooien goed te voeren. Daarvoor moet u uw schapen veertien dagen voor het lammeren op stal zetten. In dit stadium is het belangrijk dat ooien bijgevoerd worden met goed kuilvoer of hooi. Geef extra aandacht aan eventuele schimmelplekken in met name kuilvoer omdat schimmels verwerpen kunnen veroorzaken. Voer de hoogdrachtige ooien al voor het lammeren Feijen schapenbrok en bouw de krachtvoergift na het lammeren langzaam op.

Voerschema voor ooien
Voer naast het krachtvoer onbeperkt ruwvoer.

Periode Schapenkorrels
4 weken voor lammeren 200 g
2 weken voor lammeren 400 g
1 week na lammeren 500  g
2 weken na lammeren
Ooi met tweeling 1 kg
Ooi met eenling 700 g

 

De behoefte aan vitaminen en mineralen van de ooi hangt mede af van de melkproductie, het aantal lammeren, de ruwvoerkwaliteit, de leeftijd van de ooi en het ras. De krachtvoergiften per ooi liggen meestal niet zo hoog. Daarom is het belangrijk om het rantsoen aan te vullen met extra mineralen en vitaminen.

Krijgen uw ooien nog geen krachtvoer? Verstrek dan 10 tot 30 gram RumiAdd schapenmineralen of Blockemel Ovina mineralenemmers.

De aflam- en melkperiode
Het voorjaar is voor veel schapenhouders een spannende periode, omdat de lammertijd aanbreekt. Zijn er voldoende levensvatbare lammeren en kunnen de ooien alle lammeren grootbrengen?

Zeer belangrijk na de geboorte van de lammeren is een tijdige biestopname. Het lam moet in de eerste 24 uur na de geboorte ongeveer 1000 ml biest opnemen. Op deze manier krijgt het lam voldoende weerstand mee.

Vanaf de derde levensdag tot de leeftijd van zes maanden kan Feijen Lammerkorrel gevoerd worden.

Een goed gevoerde ooi kan twee of soms drie lammeren zogen. De melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10% meer dan van een ooi met twee lammeren. Dit betekent dat of alle drie de lammeren te weinig melk krijgen of dat het zwakste lam veel te weinig krijgt. In dit geval is het zinvol om het derde lam op te fokken met kunstmelk. Als u twee gelijkwaardige lammeren bij de ooi houdt dan kan het derde lam volledig met kunstmelk groot worden gebracht.

RumiLam voerschema; geeft alle lammeren een optimale start
Voor 1 liter melk is 165 gram RumiLam met 50% magere melkpoeder en 835 gram water nodig. Los de benodigde hoeveelheid RumiLam kunstmelkpoeder op in een deel van het water met een temperatuur van ongeveer 55 C en roer dit goed door. Voeg daarna de rest van het water koud toe en roer dit door. De melk kan direct aan de lammeren verstrekt worden. Bij fles- en emmervoeding is de minimale drinktemperatuur 40 C.

RumiLam opfokschema voor lammeren

Dag Melk Voeren
1 Biest 3 x daags zoveel als lam wil drinken
1 – 4 RumiLam 3 x daags zoveel als lam wil drinken
5 – 21 RumiLam 3 x daags 300 ml (2 x daags 400 ml)
21 dagen tot een gewicht van 10 kg RumiLam 3 x daags 400 ml (2 x daags 600 ml)
Vanaf 10 kg lichaamsgewicht RumiLam 2 x daags 400 ml
Vanaf 1 week voor spenen RumiLam 1 x daags 400 ml

 

Bij voorraadvoeding via de lambar dient de melk vanaf week twee koud te worden verstrekt. Spenen kan abrupt gebeuren na de zesde week, afhankelijk van de ontwikkeling en het gewicht van het lam.

Lammerkorrel en ruwvoer dienen vanaf de derde dag onbeperkt ter beschikking te staan. De opname van Feijen Lammerkorrel dient voor opfoklammeren minstens 250 gram per dag te zijn.

De afmestperiode van lammeren
Om een lam slachtrijp te maken zijn er meerdere mestmethoden mogelijk.  Het ideale aflevergewicht voor een ooi ligt op 35-38 kg en voor een ram op 38-42 kg.

De traditionele methode is het afmesten in de wei. Afhankelijk van de kwaliteit van het gras in de wei krijgen lammeren minimaal 200-250 gram Feijen Lammerkorrel.

Bij de intensieve methode worden de lammeren afgemest op de stal. Deze methode wordt vaak ingezet bij kruislingsrassen zodat de hoogste groei wordt gehaald. Bij deze methode wordt na het spenen 200-250 gram Feijen Lammerkorrel per dag gevoerd. Bij voldoende karkasontwikkeling kunnen de lammeren  binnen een tijd van drie à vier weken op stal gemest worden. De krachtvoer gift kan in enkele dagen opgebouwd worden naar onbeperkt.

Bij alle methoden geldt dat men moet zorgen voor voldoende vers (schoon) drinkwater en voldoende aanbod van gras. Bij afmesten op stal moet voldoende kuilvoer of hooi worden verstrekt om pensverzuring te voorkomen.

Scroll naar boven