Blogs

Feijen stapt over naar de 4 mm pellet.

Brok 006.963x352

Overstap naar 4 mm pellet. 

We zijn bij Feijen druk bezig om het productieproces op een hoog niveau te houden. Daar hoort ook bij dat er ingespeeld moet worden op de behoefte van de klant. Vanuit de varkenshouderij is er duidelijk behoefte aan een overstap van de 5 mm naar een 4 mm brok om de voeropname van met name jongere varkens te optimaliseren. Na veelvuldig navragen bij zowel varkens- als rundveeklanten zijn we tot de conclusie gekomen dat het géén problemen op zal leveren voor de rundveehouders, en louter voordelen zal bieden voor de varkenshouders. Veehouders met een systeem dat doseert op volume, zoals krachtvoercomputers, zullen alleen wel in de gaten moeten houden dat de juiste kilogrammen voer uitgedoseerd worden. We zullen u daarbij zoveel mogelijk van dienst zijn, indien dat nodig mocht blijken. De nieuwe matrijs is reeds in gebruik genomen. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, kunt u zich uiteraard wenden tot uw bedrijfsadviseur, of tot een van de directieleden. 

Scroll naar top