Goed water is net zo belangrijk als goed voer

cow-959923_1920

Goed water is net zo belangrijk als goed voer voor groei, gezondheid en productie van melkvee en jongvee. Een goede wateropname bevordert de voeropname, de pensfunctie en de warmtehuishouding.

 

 

 

 

 

Water moet smakelijk zijn

Een belangrijk criterium voor zowel water als voer: het moet smakelijk zijn! Een koe heeft een ontzettend sterk reukorgaan. Zit er een geur aan water dat ze niet aanstaat, wordt er ook minder water opgenomen.

Water moet veilig zijn voor vee

In het water kunnen verschillende stoffen zitten die niet goed zijn voor de gezondheid van een koe. Denk aan te veel ammonium, nitriet, natrium, ijzer. Ook bacteriën kunnen voor verontreiniging zorgen. Bacteriën kunnen onder andere ontstaan doordat er mest in de drinkbakken terechtkomt of doordat de drinkbakken niet goed zijn schoongemaakt.

Watervoorzieningen moeten goed zijn

Naast het feit dat de hygiëne van drinkbakken ontzettend belangrijk is, moeten de bakken ook goed bereikbaar zijn voor het vee. Er moet op voldoende plekken water gedronken kunnen worden. Wij adviseren wat betreft watervoorziening het volgende op te volgen:
• Hoogte waterbak: 60-80 cm
• Minimaal 4 bakken per 100 koeien (7-9m).
• Watertoevoersnelheid moet goed zijn.
• Ook jongvee drinkt het liefste uit grote oppervlaktes, zonder obstakels.

Het schoonmaken van drinkbakken

Feijen raadt aan om minimaal elke dag de drinkbakken te checken op hygiëne en eventuele mankementen. Haal je hand door het water en beoordeel of het water schoon is. Zo niet, laat de drinkbak leeglopen, maak het goed schoon met een borstel en vul de bak opnieuw met vers water.

Jongvee drinkt naast melk ook water

Beschikbaarheid van vers en schoon water is cruciaal voor kalveren, ook de kalveren die melk krijgen om de opname van vast voer en de pensontwikkeling te stimuleren. Zo bereid je ze voor op het moment van spenen. Melk moet in de lebmaag van het kalf, en niet in de pens. Water moet daarentegen wel in de pens terecht komen om daar de pensontwikkeling te stimuleren. Dit kan bereikt worden door water te verstrekken in schaaltjes vanaf dag 3. De vroege beschikbaarheid van water zal een vroege opname van het kalvervoer verhogen en het verlaagt daarnaast het risico op pensverzuring.

Wat melkvee minimaal moet drinken…

Koeien drinken ongeveer 100 L per dag.
Bij hittestress, kunnen koeien en kalveren wel 1,2 tot 2 keer zoveel water opnemen.

Na het melken 30-50%
Droogstand 30-60 L / dag
10 kg melk 30-70 L / dag
30 kg melk 90-150 L / dag
50 kg melk 100-200 L / dag
Kalveren minimaal 10% van het lichaamsgewicht

 

Kalveren moeten minimaal 10% van hun lichaamsgewicht drinken. Een dag geen drinkwater, kan al voor levensbedreigende situaties zorgen.

Scroll naar boven