Ruwvoerseizoen 2022: Graslandonderhoud

Na een natte periode zijn nu dan toch wel de meeste grasmatten bemest. Maar met bemesten alleen kom je er niet, denk aan je grasmatonderhoud! Doe een rondje over je percelen en geef je ogen goed de kost.

Om tot een hoogwaardige eerste snede te komen, is het verzorgen van het grasland van enorm belang. Het in stand houden van de goede grassen en slechte grassen zoveel mogelijk verweren behoort hierbij tot top prioriteit. Het streven is om minimaal 80% goede grassen in het gras bestand te houden. Wanneer dit zich tussen de 60 en 80% bevindt is het raadzaam om het grasland door te zaaien met goede grassen. Bij voorkeur gebeurt dit in het najaar wanneer er voldoende vocht aanwezig is en de bodem op temperatuur is. Wanneer het aantal goede grassen zich onder de 60% bevindt is het raadzaam om het perceel opnieuw in te zaaien. Op deze manier voorzie je jouw grasland van de meest productieve grassen die jouw melkvee efficiënt om kan zetten in melkproductie.

Wiedeg of weidesleep

Een van de manieren om het grasland in top conditie te houden is het slepen van het grasland. Dit kan door middel van een wiedeg of weide sleep. Het doel van het slepen is dat ondiep wortelende grassoorten en onkruiden los getrokken worden. Hierbij is het verstandig percelen die in het najaar doorgezaaid zijn niet te agressief te eggen. Hierbij zouden anders net gevestigde goede grassen ook los getrokken kunnen worden. Naast het beluchten van het grasland zorgen we met het eggen er ook voor dat molshopen glad gestreken worden. Dit voorkomt dat er zand mee gemaaid en ingekuild word. Extra zand (Ruw as) in de kuil vermindert de VEM waarde en maakt de kuil instabieler. Dit komt omdat er met het zand boterzuur en slechte bacteriën mee ingekuild worden.

Gebruik geen zware landrol

Het gebruik van een zware landrol wordt in de meeste gevallen door ons afgeraden. Alleen voor het corrigeren van opgevroren bodems en ernstige vertrappingsschade zien wij positieve effecten. Onder normale omstandigheden zien we dat de bodem door de verdichting minder snel opwarmt. Dit kan wel tot meer dan een week groeivertraging opleveren.

Wil je meer weten over graslandonderhoud? Of wil je sparren over het maximale halen uit je ruwvoer? Neem contact op met je adviseur.

Scroll naar boven