Hittestress bij melkvee

Ventilator

Hittestress wat kunt doen? [pdf]
Het zomerseizoen staat voor de deur. De eerste warme dagen hebben we al weer achter de rug, en daarmee zijn we direct geconfronteerd met de gevolgen van hitte voor de koeien. Vooral de combinatie met een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat sommige koeien behoorlijk in de problemen kunnen komen. De gevolgen van hitte kunnen worden onderverdeeld in directe gevolgen, zoals verminderde voeropname en pensverzuring met als gevolg productiedaling, en indirecte gevolgen zoals verminderde vruchtbaarheid en klauwbevangenheid. Om hittestress te verminderen kan men verschillende maatregelen nemen. Hieronder staan er een aantal opgesomd om het voor de koeien draaglijk te maken tijdens deze periodes.

Managementmaatregelen:

  1. Ventilatoren en sproeiers installeren, om de lucht in beweging te houden en de dieren te verfrissen.
  2. Zorg er voor dat de luchtstroom in de stal niet belemmerd wordt door obstakels. De luchtstroom op de koeien blazen, aan het voerhek, in de boxen, in de wachtruimte, en indien mogelijk de droge koeien.
  3. Bij temperaturen boven de 26°C koeien nat maken en koelen met ventilatoren. Houdt het uier droog!
  4. Koeien niet opeendrijven
  5. ’s Nachts weiden
  6. Activiteiten niet op de heetste momenten plannen
  7. Hygiëne: frequenter voeren, ivm broei, tijdens de koele periodes ( ’s avonds, ’s ochtends heel vroeg), voergoot dagelijks schoonmaken, vliegenbestrijding.


De beschikbaarheid van vers en schoon drinkwater blijft het belangrijkste voor de koeien. Door snel te ademen en veel te speekselen kan de koe wel 55 liter water per dag extra verliezen tijdens hittestress. Het is dus essentieel om de drinkbakken te controleren en schoon te houden. De koeien gaan veel drinken om zich met het koele water af te koelen, hierdoor gaan ze meer urineren waarmee veel zouten verloren gaan.

Op voedingsgebied zijn er ook een aantal maatregelen te nemen:

  1. Het is belangrijk de ruwvoeropname op peil te houden. Als de temperatuur oploopt, zal de ruwvoeropname dalen. Vaak wordt het krachtvoer nog wel gevreten waardoor de kans op pensverzuring groter wordt. Een minimale opname van 10 kg drogestof uit ruwvoer is de ondergrens en voldoende buffering van de pens kan gegarandeerd worden door buffers, zoals Rupromin Balance, aan het rantsoen toe te voegen.
  2. Door het verminderen van de krachtvoergift komt echter de energieopname onder druk te staan. Door het toevoegen van pensbestendige vetten, zoals Hyprofat, kan de energiedichtheid sterk verhoogd worden. Een bijkomend voordeel is dat bij de vertering van deze vetten aanzienlijk minder warmte geproduceerd wordt dan bij de fermentatie van celwandmateriaal


Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze rundveeadviseurs. 

Scroll naar boven