Jongvee

Feijen’s opfokprogramma voor kalveren begint bij een keuze uit het assortiment aan opfokmelk dat Feijen u kan bieden. Wij maken gebruik van de producten van Rumivar, Provimi,  en hebben onze eigen Feijen kalveropfokmelk, een goed uitgebalanceerd kunstmelkpoeder.
Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verschillende producten.

Lees meer over Feijen Kalveropfokmelk
Lees meer over Rumimilk
Lees meer over Provimi Kalveropfokmelk
Lees meer over DiarFix 

Zodra uw vaarskalveren, naast kunstmelk, vast voer beginnen op te nemen wordt opti-startkalf, gecombineerd met (bij voorkeur) luzerne of mooi hooi geadviseerd. Dit kunt u terugvinden in het kalveropfokschema.
Lees meer over Opti start kalf

Voor ouder jongvee worden de rantsoenen op maat berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit ruwvoer op uw bedrijf. Tevens berekenen we de behoefte aan passende vitamines en mineralen op uw bedrijf, verwerkt in losse mineralen of aanvullende voeders.

Weiden van jongvee in de zomer

Het is belangrijk om het jongvee in de zomer te weiden. Als vaars of koe zullen ze dan geen problemen hebben met weiden en ook meer weidegras opnemen. Daarnaast bouwen ze tegelijk mooi weerstand op tegen maag/darmwormen en longwormen. Belangrijke aandachtspunten bij het weiden van jongvee zijn:

 • Drinkwatervoorziening en kwaliteit.
 • Mineralenvoorziening.
 • Ontwormen.

Geboortemaand bepaalt periode van beweiden

Vaak wordt jongvee te lang geweid. De grasgroei in de herfst valt vaak tegen. Het is daarom belangrijk om de pinken weer op tijd op te stallen.

 • Kalveren geboren tussen juni en november kunnen op een leeftijd van 9-12 maanden geweid worden.
 • De kalveren dienen het liefst voor 1 september weer opgestald te worden.
 • De kalveren geboren tussen december en mei kunnen beter als drachtige pink de wei ingaan. Deze pinken dienen afhankelijk van de weersomstandigheden voor 1 oktober weer opgestald te zijn.

Inscharen naar behoefte

Schaar uw jongste jongvee in op etgroen, maar laat ze niet langer dan 14 dagen op hetzelfde perceel lopen.

 • Kalveren hebben voor een goede groei gras met circa 17% ruw eiwit nodig.
 • De graskwaliteit voor ouder jongvee mag wat minder zijn. Ouder jongvee kunt u weiden met een ritme van één tot anderhalve week per perceel.
 • Ook naweiden kan een prima optie zijn. Zorg dat er voldoende en smakelijk gras beschikbaar is.

Watervoorziening

Zorg voor voldoende beschikbaar kwalitatief goed drinkwater. Zorg bij drinkwatervoorziening uit oppervlaktewater voor water uit sloten met voldoende doorstroming. Stilstaand water geeft de nodige risico’s op onder andere salmonella of botulisme. Belangrijk is dat de capaciteit van de zelfdrinkers voldoende hoog is (1 drinker op max. 25 dieren).
De voorkeur ligt bij aanvoer van leiding of bronwater.

Let op mineralenvoorziening

Ook in de weideperiode zullen de mineralen aangevuld moeten worden.

 • Als er tijdens de weideperiode geen mineralen worden verstrekt ontstaan er tekorten aan zowel Ca, Mg en Na, maar ook aan de sporenelementen.
 • Uit de praktijk horen we vaak berichten dat kalveren van vaarzen vaak zwak en niet levenslustig geboren worden. Bovendien blijken de vaarzen direct na het afkalven vaak vlokken in de eerste biest te bevatten. De oorzaak ligt in veel gevallen bij een tekort aan selenium en koper.
 • De Blockemel premium emmer is de oplossing om in de zomerperiode de tekorten aan alle mineralen in de zomerperiode te dekken.

Onderstaande grafiek laat de voorziening aan mineralen uit weidegras zien in procenten van de behoefte.

voorziening van mineralen uit weidegras

 

 

 

 

 

 

Voorkomen van wormbesmetting

Het is belangrijk om (te) zware wormbesmetting te voorkomen. Preventie en behandeling van long- en maagdarmwormen is maatwerk. Ons advies is om dit met uw dierenarts te overleggen. De GD en de faculteit Diergeneeskunde hebben hier een wormsleutel als handig hulpmiddel voor ontwikkeld.
Kijk op de wormsleutel van de GD en de Faculteit Diergeneeskunde.

Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag.

TOP