Kunstmest

Een goede voorbereiding…

Om uw percelen optimaal te bemesten, dient u eerst de behoefte van die percelen te bepalen. De behoefte van de percelen is afhankelijk van:

  1. Grondeigenschappen
  2. Gebruiksdoel

Uw specifieke grondeigenschappen zijn af te lezen van uw grondmonsters.

Het gebruiksdoel bepaalt u door een plan te maken welke percelen beweid moeten worden en welke percelen licht of zwaar gemaaid moeten worden. Hiermee kunt u samen met uw bedrijfsadviseur berekenen wat uw percelen nodig hebben.

Met drijfmest brengt u een basisgift aan mineralen op uw grond. Met de hoeveelheid aangewende drijfmest kan uw bedrijfsadviseur berekenen hoeveel er beschikbaar komt uit drijfmest voor de eerste snede. In de praktijk merken wij echter dat de samenstelling van drijfmest sterk kan verschillen per bedrijf. Het kan daarom belangrijk zijn om een recent mestmonster van goed gemixte mest te gebruiken voor uw bemestingsplan.

Hierna kunt u berekenen welke kunstmestsoort en de benodigde hoeveelheid daarvan u moet gebruiken om de tekorten na de drijfmestgift aan te vullen.

Feijen heeft een breed assortiment standaard kunstmeststoffen tot zijn beschikking. Daarnaast produceren we ook kunstmeststoffen op maat, die afgestemd worden op de behoefte van het perceel. Voor een kunstmestadvies en een bijbehorend bemestingsplan kunt u contact met ons opnemen.

Korrel kunstmest: er is met kunstmest in korrelvorm al vele jaren ervaring opgedaan in het bemesten van grasland naar de behoefte. Doordat we tegenwoordig steeds beter weten wat de behoefte is van een bepaald perceel aan specifieke mineralen, kunnen we ook steeds beter op maat de tekorten aanvullen. Zoals hierboven beschreven kunt u samen met uw bedrijfsadviseur een plan maken om de juiste kunstmestsoort in te zetten.

Download hier het assortiment korrel kunstmest…

Download hier de Novurea Folder 2015…

Vloeibare kunstmest: Sinds het voorjaar van 2012 is Feijen leverancier van vloeibare kunstmest, nl Powerline meststoffen. De eerste resultaten zijn veelbelovend en de belangstelling onder de veehouders is dan ook groot! We hebben de afgelopen jaren Powerbasic getest op onze proefvelden in Dalfsen, en ook de Schothorst heeft uitgebreide tests uitgevoerd in Barneveld. De resultaten en bijbehorende conclusies hebben we samengevat in een artikel dat u hier kunt downloaden.

Een belangrijk voordeel van Powerbasic is dat u het eerder kunt gebruiken dan de gebruikelijke kunstmestsoorten. Waarom vroeg Powerbasic spuiten??

Ammonium en Ureum stikstof beginnen al bij lagere bodemtemperaturen te werken, terwijl nitraat stikstof dit pas doet vanaf een bodemtemperatuur van boven de 12 graden. Ammonium en Ureum bind zich aan organische stof en kleideeltjes, nitraat doet dit niet en lost op in bodemvocht. Bij veel neerslag zorgt dit voor verliezen door uitspoeling.
Daarom kunnen Ammonium en Ureum houdende meststoffen eerder toegepast worden dan nitraat houdende meststoffen.

Daarnaast stimuleert Ammonium en ureum de fosfaat opname door een zwakzuur milieu rond de wortelzone.
Het resultaat van een vroege toepassing van ammonium en ureumhoudende meststoffen is een vroege beginontwikkeling en hogere droge stof opbrengst.

Download hier het assortiment vloeibare kunstmestsoorten…

Maismeststoffen: Ook voor maisbemesting kunt u bij Feijen terecht. We hebben een overzicht gemaakt van de beschikbare kunstmest voor snijmais.

Download hier het overzicht van de kunstmest voor snijmais.

TOP