Let op! Uitrijdperiode mest gewijzigd!

Header gieren_Feijen Diervoeders Dalfsen

De meeste zaken rondom mestbeleid zijn wel redelijk hetzelfde gebleven voor het jaar 2019. De uitrijdperiode voor klei- en veengrond op grasland en voor bouwland zijn wel gewijzigd. Dus opletten geblazen! Bron: rvo.nl

Klei- en veengrond op grasland

  • De uitrijdperiode van vaste strorijke dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland verschuift. In 2019 is dit van 1 februari tot en met 15 september. Het jaar daarna begint de uitrijdperiode 2 maanden eerder. Deze duurt dan van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020.

Drijfmest op bouwland

  • De uitrijdperiode van drijfmest op bouwland verschuift. Vanaf 2019 is de uitrijdperiode van 16 februari tot en met 15 september.

Weet wat je bemest dankzij de mestanalyse

Door goed te bemesten, verbetert de mineralenkringloop op jouw bedrijf. Als er goed bemest wordt, haal je meer eiwit en fosfor uit de bodem en daarmee optimaliseer je de ruwvoeropbrengst.

Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat een kuub drijfmest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? Mestanalyse geeft antwoord op deze vragen voor zowel vaste mest als drijfmest.

Kosten

Bij Feijen vinden we het belangrijk om bij te dragen aan het optimaliseren van jouw ruwvoeropbrengst en staan dan ook volledig achter mestonderzoeken. Om de mestanalyses te bevorderen, dragen we €10,- bij per onderzocht monster. Door via Feijen mest te laten onderzoeken, komen de kosten per monster op €16,30.

Vragen? Vraag een van onze adviseurs! 

Scroll naar boven