Hittestress

Weersomstandigheden zijn de laatste jaren veel extremer. Hittestress zal dan ook steeds vaker voor kunnen komen. Niet alleen melkvee, maar ook jongvee kan hier last van hebben. We geven je advies over hittestress bij jongvee.

Wil je een goede start van jouw jongvee?
contact jongvee

Wat is hittestress

Een hoge omgevingstemperatuur in combinatie met een hoge luchtvochtigheid kan resulteren in hittestress. Dit kan al optreden bij temperaturen boven de 21 graden. Denk bij hittestress aan een verhoogde lichaamstemperatuur, een hogere ademhalingsfrequentie, toename in wateropname en veranderend gedrag.

Wat zijn de gevolgen?

Wanneer een kalf last heeft van hittestress, verhoogt de kans op uitdroging, vermindert de voeropname en verlaagt het immuunsysteem. Waardoor ze vatbaarder zijn voor allerlei ziektes.

De opgenomen voedingsstoffen gebruiken ze om de warmte af te voeren en wordt daardoor niet ingezet voor de groei. Dit heeft effect op de weerstand en de groei op de korte termijn. Voor de langere termijn kan hittestress gevolgen hebben voor een lagere lichaamsontwikkeling.

biest-foto-2c

Hoe kun je het voorkomen?

  • Het allerbelangrijkste: Veel, vaak en fris drinkwater.
  • Voer extra (en vaker) energie, door middel van krachtvoer.
  • Plaats iglo’s in de schaduw.
  • Open de ventilatiegaten van de iglo’s.
  • Voorkom broei in de mest door schoon en droog strooisel.
  • Stel eventuele behandelingen uit tot in de ochtend.
  • Bestrijd vliegen.

Contact
opneem'n

contact jongvee

Wil je meer advies over het
hittestress?

Scroll naar boven