Mest uitrijden 2022

Mest Percelen

Als ondernemer heb je een heleboel ballen hoog te houden. En dan dien je ook nog rekening te houden met allerlei deadlines. Hoe zat het ook alweer? We hebben de belangrijkste data voor de komende periode voor je op een rijtje gezet.

Belangrijke data

  • 31 januari: deadline mestboekhouding
  • 1 februari: deadline aanmelden bovengronds mest uitrijden
  • 15 februari: deadline melden maispercelen op zand- en lössgrond
  • 1 maart: vanaf nu gecombineerde opgave doen
  • 1 maart: vanaf nu aanmelden fosfaatdifferentiatie

Mest uitrijden

Grasland

Op zand- en lössgrond kan je van 16 februari t/m 31 augustus drijfmest uitrijden. Vaste mest mag je uitrijden van 1 februari t/m 31 augustus.
Op klei- en veengrond mag je van 16 februari t/m 31 augustus drijfmest uitrijden. Vaste mest mag je uitrijden van 1 februari t/m 15 september*.

*Vaste strorijke mest op klei- en veengrond mag nu al uitgereden worden, tot 15 september 2022.

Bouwland

Op zand- en lössgrond kan je van 16 februari t/m 15 september drijfmest uitrijden. Vaste mest mag je uitrijden van 1 februari t/m 31 augustus.
Op klei- en veengrond mag je van 16 februari t/m 15 september drijfmest uitrijden. Vaste mest mag je het hele jaar uitrijden.

Aan het uitrijden van drijfmest op bouwland hangen nog wat extra voorwaarden. Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag je alleen drijfmest uitrijden als je op je grond:
– uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die minimaal 8 weken blijft staan;
– uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;
– of in het aansluitende jaar bloembollen plant.

Melden maispercelen

Als je nog niet zeker weet op welke percelen je snijmais gaat telen, geef dan alle percelen waarover je twijfelt op. Tot uiterlijk 14 maart kun je vervolgens percelen intrekken waarop je besluit toch geen snijmais te telen.

Ga je mais telen op je bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag je drijfmest pas uitrijden vanaf 15 maart. Deze maispercelen moet je dan ook eerst melden via Mijn RVO. Mest uitrijden op een stuk grasland waar je eerst een snede gras gaat oogsten en vervolgens snijmais gaat zaaien mag dus wel vanaf 16 februari.

Kom je er niet uit of heb je advies nodig? Neem contact op met jouw adviseur.

Scroll naar boven