Neutraliseer de bodem van je land

Bekalken bouwland 500x500vierkant

De bodem van je land vraagt om herstel. Het najaar is een mooie periode om de bodem wat rust te geven en klaargemaakt te worden voor een nieuw jaar. We leggen hier uit wat er nodig is voor je bouwland en wat je het beste kan doen voor je grasland.

 

 

 

 

Mais eraf, kalk erop!

Voor een goede maisopbrengst is de pH een belangrijke schakel: Een te lage pH van de bodem heeft negatieve effecten op de nutriënten opname en de bodemkwaliteit en daarmee op de opbrengst. De pH van de bodem daalt jaarlijks door o.a. gewasonttrekking, uitspoeling en eventueel de verzurende werking van meststoffen. De pH wordt verhoogd door het gebruik van kalkmeststoffen. Bekalking in het najaar bevordert de vertering van de gewasresten.

Waarmee kan ik mijn bouwland bekalken?

Voor snijmais hebben wij Dolokal in ons assortiment. Dolokal is te gebruiken voor de grotere reperatiegiften, waarvoor je +/- 1000 kg per ha moet toedienen. Dolokal gebruik je als de pH echt té laag is. Dit moet blijken uit een grondmonster.

Daarnaast kan er als onderhoudsbekalking (als de pH goed is) gebruik gemaakt worden van Zeeschelpenkalk. Ons advies qua toediening is 300 kg per ha. Zeeschelpenkalk kan verstrooid worden met de kunstmeststrooier.

Grasland vraagt om voeding voor de bodem

Grasland vraagt om het activeren van bodemleven en het stimuleren en voeden van de bodem. Zo zorg je ervoor dat je je gras klaarmaakt voor het volgende seizoen.  In samenwerking met Van Iperen testten we het effect van Soil Impact bij melkveebedrijf Dekker in Dalfsen.

Wat is Soil Impact?

Soil Impact is een natuurlijk product om bodemleven te activeren, te stimuleren en te voeden en bodemstructuur te verbeteren. Het bodemleven wordt gevoed door een aantal sporenelementen en voedingsstoffen voor de plant. Na gebruik van dit product, neemt het zuurstofgehalte in de bodem toe, net als het vrijkomen van aanwezige bodemmineralen. Het bekalken van grasland zorgt voor een sterkere bodem met meer mineralen, wat weer voor een sterker en gezonder gewas zorgt.

Proef grasland bij Melkveebedrijf Dekker

Bij melkveebedrijf Dekker testten we samen met partner Van Iperen de impact van onder andere Soil Impact op zijn grasland. Na het toedienen van Soil Impact, bleek na twee maanden al dat de bodem meer opbracht (+3,3%), zie afbeelding.

Toediening Soil Impact

  • Na de 4e en 5e snede raden we je aan om de bodem van je grasland te verbeteren met Soil Impact.
  • Strooi 300 kg/ha.
  • Soil Impact bestaat uit korrels en is daardoor goed met de kunstmeststrooier te doseren.

Vraag je adviseur om meer info

Weet je niet goed wat je nu moet doen of hoeveel Soil Impact, Dolokal of Zeeschelpenkalk je nu moet bestellen? Neem dan contact met ons op!

Scroll naar boven