Nieuwe regels rondom meststoffen aankoop

kunstmest_strooien

1000 bommen en granaten, we krijgen er weer een regeltje bij! Zonder jullie op gekke ideeën te willen brengen, blijkt dat je een bom kan maken van bepaalde soorten meststoffen. Om toezicht te houden op de verkoop van minerale meststoffen met een hoge dosering Nitraat zijn alle verkopende partijen in Europa nu verplicht deze verkoop te registreren en door de koper ook te laten ondertekenen.

 

Aanleiding

De handel in en de verkoop van (ammoniumnitraathoudende) kunstmest en andere stoffen die als grondstof voor zelfgemaakte explosieven kunnen dienen wordt verder aan banden gelegd. De Tweede Kamer heeft daarover de Wet precursoren voor explosieven aangenomen. De wet is vooral gericht op particulieren, die niet langer zonder vergunning over bepaalde kunstmeststoffen (en andere grondstoffen voor explosieven) mogen beschikken. Voor akkerbouwers, veehouders en tuinders verandert er weinig. Alleen de melding van verdachte transacties of diefstallen wordt met deze wet verplicht. Doorleveren van kunstmest mag alleen aan particulieren die daarvoor een vergunning hebben.

Gevolgen

Naast wat administratieve rompslomp verandert er voor de meeste van onze klanten niet veel. Voor de hobbymatige boer zijn bepaalde meststoffen helaas niet meer te verkrijgen (zonder vergunning). We hebben het dan over alle producten die meer dan 16% N bevatten uit zuivere ammoniumnitraat o.a. Kalkamonsalpeter (KAS), Nutramon, Sulfan, Maismest 24-0, Maismest 24-0 HUMIcoat en diverse Novagran blends met meer dan 16% stikstof.
Als koper van deze meststoffen dien je een verklaring te ondertekenen, deze verklaring regelen wij en hoef je enkel te ondertekenen. Deze verklaring blijft 12 maanden geldig en moet door de verkoper 18 maanden worden bewaard.
Bij het afhalen aan de zaak dien je een afhaalbon te ondertekenen met naam en handtekening.
Bij bezorging dien je altijd aanwezig te zijn ten tijde van de levering en hier ook ter plekke voor te tekenen. Ook dien je een slot op deze kunstmestsilo’s te plaatsen.

Meldpunt Belastingdienst

Indien je een vermoeden hebt van verdachte transacties, verdwijning of diefstal dien je dit binnen 24 uur na constatering te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Je kan dit telefonisch doorgeven op (088) 154 00 00 of via de mail: precursoren@belastingdienst.nl

Samenvattend

  • Particulieren (hobbyboeren) mogen bepaalde meststoffen* niet meer aanschaffen.
  • (Bedrijfsmatige) klanten dienen een verklaring te ondertekenen voor de koop*.
  • De levering* mag alleen gelost worden als de koper aanwezig is en zich kan identificeren.
  • Je dient een slot op je kunstmestsilo te plaatsen
  • Er is een meldplicht voor verdachte transacties, verdwijning of diefstal

* We hebben het dan over alle producten die meer dan 16% N bevatten uit zuivere ammoniumnitraat o.a. Kalkamonsalpeter (KAS), Nutramon, Sulfan, Maismest 24-0, Maismest 24-0 HUMIcoat en diverse Novagran blends met meer dan 16% stikstof.

Heb je vragen over jouw kunstmestaankoop? Neem dan contact op met onze expert op het gebied van meststoffen, Jan Willem Meijer op (06) 10 18 04 74.

Scroll naar boven