8 tips voor de weidegang van 2022

Ben jij er klaar voor? Het weideseizoen van 2022 gaat van start. De temperaturen lopen weer op en het gras groeit harder. De koeien kunnen weer naar buiten! Maar hoe laat je de overschakeling van stal naar weide soepel verlopen? Een aantal tips van onze adviseurs om mee te nemen in jouw overweging om al te beweiden of nog niet.

1. Draagkracht

Is jouw land klaar om beweid te worden? De draagkracht van het perceel moet goed zijn. Loop een rondje door de wei, is het nog vochtig en zak je nog iets weg? Dan is het nog niet verstandig om te beginnen met weiden. Een perceel dat klaar is om beweid te worden heeft een stevige ondergrond en voldoende grasaanbod.

2. Rustig starten met beweiden

Koeien krijgen in de wei voedsel binnen dat anders is van structuur. Daar moet een koe aan wennen. De pens moet even weer op gang komen om het verse gras goed te kunnen verwerken. Om de pens te laten wennen aan het verse gras, raden wij aan de koeien met een volle pens de weide in te sturen. Zo voorkom je dat de koeien overmatig vreten.

Hoe kun je het beste gaan weiden? Dat verschilt per bedrijf.

3. Maak een plan

Hoe kun je het beste gaan weiden? Dat verschilt per bedrijf. Vandaar dat we aanraden om een plan te schrijven. Er zijn verschillende systemen waarvoor gekozen kan worden. Welke je kiest, is afhankelijk van het beweidbare oppervlakte en van het aantal melkkoeien. Denk jij bewust na over hoe je gaat weiden? Dan loop jij een kleiner risico om vast te lopen tijdens het weideseizoen. We gaan graag met je om tafel om een plan te maken en dus ook in het weideseizoen zo stressvrij mogelijk te melken. De laatste jaren zien we veel positieve resultaten met het Nieuw Nederlands Weiden Systeem. Dit houdt in dat je de koeien elke dag een nieuw stukje weiland geeft. Doordat de koeien maar een stukje van het hele weiland tot hun beschikking hebben, zijn ze eerder geneigd om te vreten. Zo ben je ervan verzekerd dat ze voldoende gras binnenkrijgen. Als ze het hele weiland ter beschikking hebben, voelen zij die druk niet, gaan ze meer lopen en minder vreten. Doordat de ‘concurrentie’ groter is in afgerasterde weides, is de koe geneigd grotere happen van het gras te nemen waardoor ze de juiste deeltjeslengte binnenkrijgt.

4. Mestgift

We adviseerden eerder al om weidepercelen anders te bemesten dan maaipercelen. Het is belangrijk om de stikstofgift aan te passen op het wel of niet weiden van de percelen. Vaker kleine beetjes kunstmest werkt beter dan grote giften in één keer. Als je gericht bemest, optimaliseer je de balans tussen energie en eiwit in het verse gras.

Denk jij bewust na over hoe je gaat weiden?

5. Rantsoen aanpassen

Koeien krijgen een ander maaltje als ze in de weide staan, dan wanneer ze op stal staan. Logisch dat het invloed heeft op elkaar. Overleg voordat je gaat beweiden daarom met je adviseur hoe je hiermee om moet gaan. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om voor het beweiden veel eiwit te verstrekken.

6. Krachtvoerstations

Een veel vergeten onderdeel aan het begin van het weideseizoen: de krachtvoerstations. Stel de krachtvoerstations zo in, dat de koeien ook tijdens de weidegang het krachtvoer voldoende op kunnen nemen.

7. Nieuwe weiders

Jongvee moet weidegang aangeleerd worden. Wij adviseren dan ook vroeg in het voorjaar te starten om jongvee de weide in te doen. Dan is het gras nog het smakelijkste en zijn er minder stressfactoren, zoals hitte. In dit artikel wordt uitgebreid uitgelegd waar je op moet letten bij de eerste weidegang voor jongvee.

8. Wormeninfecties

Wees alert op wormeninfecties bij je melkvee tijdens het weideseizoen. Het is relatief eenvoudig om te ontdekken of je melkvee last heeft van longwormen. Wanneer de koeien in beweging komen en op dat moment veel en ernstig hoesten dan kan het zijn dat ze last hebben van longwormen. Via een bloedonderzoek kan aangetoond worden of het melkvee last heeft van longwormen. Maagdarmwormen manifesteren zich anders. Daarnaast is een maagdarmworminfectie lastiger te herkennen. Het eerste wat je ziet bij een maagdarmworminfectie is een dunnere mest. Ook kan de melkproductie in meer of mindere mate dalen. Via de melktank kan er onderzocht worden of er sprake is van een maagdarmworminfectie.

 

Meer info?

Onze melkveespecialisten helpen je graag op weg met de nutritie en verzorging van jouw melkvee en jongvee, om zo optimaal te kunnen melken. Vraag één van onze adviseurs voor meer info.

Scroll naar boven