Open dag bij fam. Bloo

3200 max 2MB

Eigenlijk wilde de familie Bloo de bestaande stal renoveren en uitbreiden, maar door de ligging van gastransportleidingen bleek dit onmogelijk. Daarom werd besloten om voor de melkkoeien een nieuwe stal te bouwen en de bestaande stal te gebruiken voor jongvee en droge koeien. Door gebruik van een Lightroof (daglicht doorlatende geïsoleerde dakplaten) komt er heel veel daglicht in de stal. In combinatie met de zachte koematrassen, kunststof boxafscheidingen, dier- en milieuvriendelijke Groene vlag roostervloer, koeborstels en mestrobot draagt dit bij aan het koecomfort. Door het vele daglicht in de stal wordt buiten naar binnen gehaald wat naast een verbeterde diergezondheid zorgt voor veel werkplezier! Familie Bloo had al ervaring met robot melken en heeft de A3 ingeruild voor twee nieuwe Lely A4 melkrobots. De stal voldoet aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. De nieuwe melkveestal van de familie Bloo te Vilsteren mag gezien worden!

Dit wil de familie Bloo u, samen met de deelnemende bedrijven, graag laten zien.

De open dag zal gehouden worden op vrijdag 15 januari 2016, van 09.30 tot 16.00 uur.

Tijdens deze open dag zal Feijen diervoeders samen met Agriprom en Handelsonderneming van Spijker een presentatie houden: “Meer rendement door Maatwerk!” Hierin komen alle facetten van maatwerk aan de orde.

Klik hier voor de officiële uitnodiging voor de open dag van de familie Bloo.

Scroll naar boven