Vleesvee

Naast voeders voor melkvee en varkens heeft Feijen diervoeders zich de laatste jaren sterk ontwikkeld in voeding voor vleesvee. Met vleesvee bedoelen we in dit geval zoogkoeien, (rood)vleesstieren en rosé-kalveren.

Voor het gehele traject van jong rosé stierkalf tot aan rosé afmeststier kan de bedrijfsadviseur van Feijen een uitgebalanceerd rantsoen samenstellen. Dit doet hij op basis van de op het bedrijf aanwezige ruwvoeders, waarnaast een aanvullend voer wordt gevoerd dat is opgebouwd uit kwalitatief uitstekende grondstoffen gecombineerd met vitaminen en mineralen.

Ook voor de roodvleessector geldt dat Feijen een nieuw programma heeft samengesteld waarmee je het maximale uit jouw stieren kunt halen. Ook hier geldt dat het gebruik van luxe grondstoffen naast eigen ruwvoeders zorgt voor maximale vleesaanzet op het juiste moment. Neem contact op voor meer informatie en advies over rosé-kalveren en (rood)vleesstieren.

Rosékalveren

Tijdens de opfok van kalveren tot starters kunnen we, samen met de kalvermelkleverancier en de dierenarts, jou de begeleiding bieden die nodig is voor een goed resultaat in de opfok. Ook denken we mee in financiële risicospreiding. Zodra de starters op de rosé-afmestbedrijven arriveren, kijken we samen naar het technisch- en economisch best passende rantsoen.

We hebben speciaal voor de afmest tot jong rosé een voerlijn ontwikkeld dat zorgt voor hoge groei met voldoende vetbedekking. Lees meer over dit voer: Feijen Opti Beef Junior Concept.

Ook in deze fase van de groeiperiode worden de dieren in samenwerking met een dierenarts gecontroleerd op de gezondheid. Want we willen natuurlijk wel gezonde koeien! Afhankelijk van het ras, het type kalveren en het marktdoel wordt in nauw overleg met de mester en afzetorganisatie gekeken welk voerprogramma het best bij jouw doelstelling past. Uiteraard houden we binnen dit programma rekening met verschillende ruwvoeders, bijproducten en voersystemen op jouw bedrijf.

Roodvlees

De aanvullende voeders die in de roodvleessector ingezet worden, zijn kwalitatief sterk afhankelijk van ras en productiedoel. Worden dieren traditioneel gemest, of doorgemest in bijvoorbeeld een all-mash rantsoen? Of wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van bijproducten uit de humane voedingsstroom? Al deze factoren zorgen voor grote verschillen in de samenstelling van de aanvullende voeders. Ook voor vrouwelijk vleesvee bieden wij voedingsprogramma’s. Het is belangrijk dat de voeding, meer dan in de mesterij, naast groei ook gericht is op vruchtbaarheid van de koeien en ontwikkeling van het ongeboren kalf. Binnen dit programma houden wij ook rekening met verschillende ruwvoeders, bijproducten en voersystemen op jouw bedrijf.

 

Scroll naar boven