Plannen om te bemesten? Begin er nu mee!

gras

Inmiddels is het tijd om PowerBasic en Novurea S toe te passen op uw grasland, mits de draagkracht van het perceel dit toelaat.

Draagkracht is leidend bij het bemesten met PowerBasic of Novurea S. Een temperatuursom is dat niet. De meststoffen met ureumstikstof kunt u nu uitrijden.

  • Ureum spoelt niet uit en vervluchtigd niet. PowerBasic en Novurea S kunnen nu over het land verspreid worden.
  • Met ureum heeft uw grasland eerder activiteit rond de haarwortels (ionisatie).
  • Er komt eerder kleur op het gewas en de wortel ontwikkelt zich eerder met ureum.
    Als er nog geen drijfmest over het land is uitgereden dan kunt u er voor kiezen om eerst met PowerBasic of Novurea S te bemesten.
  • Na het bemesten met PowerBasic moet u minimaal één dag wachten voordat u drijfmest kunt uitrijden over het land. Bij Novurea S is dat vier dagen.
  • Mocht het gras te lang worden om te bemesten met drijfmest, haal dan de volledige N-gift uit uw kunstmest. Hierdoor ontstaat er minder vervuiling van drijfmest in het lange gras en is er minder vervuiling in de kuil. Daarnaast is de conservering van kuil beter.
    Bemest met drijfmest voor de tweede snede.

Het voordeel van ureum
Kwalitatief geeft een ureum meststof een betere eiwitkwaliteit aan uw gras(kuil).
Klik hier voor de spelregels bij het gebruik van vloeibare kunstmest PowerBasic 22 N met zwavel in grasland.

Scroll naar boven