Regels rondom rustgewassen

rustgewas

De regels rondom rustgewassen gaan veranderen. Wat betekent dit voor jou?

Eens in de vier jaar zal op zand- en lössgrond een rustgewas geteeld moeten worden als hoofdteelt. Later wordt dat eens in de 3 jaar.

  • De telling is in 2023 ingegaan. Als er dus bijvoorbeeld in 2023, 2024 en in 2025 mais of aardappelen worden geteeld zal er in 2026 een rustgewas geteeld moeten worden, ook als het perceel dan aan een ander wordt verpacht of verkocht.
  • Dat mag een gras, graan, of stikstofbindend gewas zijn. Dat moet de hoofdteelt zijn van het opvolgende jaar.
  • Het is ook mogelijk om een korte teelt in te zetten, deze in augustus te oogsten en vóór 1 september een onbemest vanggewas te zaaien als rustgewas. De hoofdteelt mag elk gewas zijn.
  • Het rustgewas is dus verplicht als continu een gewas wordt geteeld wat geen gras, graan of stikstofbindend gewas is.
  • Na 2026 moet er eens in de 3 jaar een rustgewas geteeld worden op zand- en lössgrond.

Bespreek met je adviseur welk rustgewas het best bij jouw bedrijfsvoering past.

Scroll naar boven