Stalhygiene

Stalhygiene is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering op zowel rundvee-, als varkensbedrijven. Een goede stalhygiene voorkomt een te hoge bacteriedruk, en komt daarmee de gezondheid van uw veestapel ten goede. Een van de belangrijkste methoden om een goede stalhygiene te bereiken is onder meer vochtreductie. Feijen heeft er bewust voor gekozen om dealer te worden van Power-Cal en Lava 3, omdat wij veel vertrouwen hebben in deze producten.

Hieronder staan enkele middelen genoemd uit ons assortiment die kunnen bijdragen aan een goed stalklimaat.

Dolokal is een veelgebruikt middel om de boxen droog te houden en de bacteriedruk te verlagen. Dolokal is erg gunstig geprijsd!

Power-Cal is een speciaal gedroogde, poreuze kalksoort. Doordat Power-Cal poreus is, is de werking vergelijkbaar met die van een spons. Het kan zeer goed vocht opnemen en laat het hierna weer los. Het doel van Power-Cal is om de ligplaatsen droog te houden en de bacteriedruk te verlagen door het verhogen van de pH. Meer info over Power-Cal...

Power-Cal XF is een nieuwe variant speciaal voor de varkenshouderij (rood logo). Dit is een extra fijne Power-Cal, die meer aan de huid blijft plakken, wanneer dit over de biggen gestrooid wordt. Het produkt is gelijk aan de bekende Power-Cal, maar is nog fijner gemalen. Meer info over Power-Cal XF...

Lava 3 geeft goede droge boxen en is bacterie remmend. Lava3 zuivert wonden zoals speenbetrappen en klauwontstekingen. 1 x strooien geeft 3 x voordeel! Lees meer...

Staldren is een snel werkend, eenvoudig aan te wenden, betrouwbaar hygienemiddel in poedervorm, dat gebruikt kan worden in zowel rundvee- als varkensstallen. Het kan gebruikt worden terwijl de dieren in de stal aanwezig zijn, waardoor een doorlopend hygieneprogramma mogelijk is. Het gebruik van Staldren verbetert het klimaat in de stallen. Lees meer...

TOP