Strooikalk

 

Bekalken van uw percelen

Voor het bodemleven in het algemeen is een goede zuurgraad erg belangrijk. O.a. de stikstofvastleggende bacteriën zijn erg gevoelig voor een lage pH. Bekalking van een zure grond ombevordert dus de stikstofvastlegging door bodemorganismen.

Verder verhindert bekalking de uitspoeling van fosfor. Het vormt er calciumfosfaat mee, dat weinig oplosbaar is, maar toch voldoende fosfor ter beschikking van de planten stelt. Bekalking verbetert ook de magnesiumvoorziening, door de stijgende pH en door het magnesium dat kalkmeststoffen doorgaans bevatten.

Verhogen van de zuurgraad

Om de pH te verhogen en de grond minder zuur te maken, zijn er voornamelijk twee middelen: kalk strooien en bodembewerking. Door bodembewerking brengt men lucht in de grond, zodat het gevormde koolzuurgas beter kan ontsnappen en de grond kan opdrogen, waardoor de poriën weer met lucht gevuld worden.

Door kalk te strooien, veroorzaken we in de grond chemische reakties, (namelijk binding van de vrije waterstofionen) die de pH omhoog brengen. Bekalking verbetert bovendien de bodemstruktuur.

Wanneer grasland bekalken?

Een bekalking kunt u het beste uitvoeren vóór een graslandvernieuwing. Uit de proeven blijkt dat de werkingssnelheid bij nieuw ingezaaid grasland duidelijk hoger is dan bij bestaand grasland. Wanneer de kalk goed ingewerkt wordt, is binnen 5 dagen 80 % van de pH-stijging gerealiseerd. Als graslandvernieuwing niet mogelijk is, dan is het toedienen van kalk op bestaand grasland een alternatief. Doe dit zo vroeg mogelijk, dan heeft de kalk de tijd om zijn werk te doen.

Kalk op maïsland

Maïs gedijt het beste in bodems die niet te zuur zijn. De zuurtegraad van een bodem wordt uitgedrukt in pH. Hoe zuurder de grond, hoe lager de pH. De streefwaarde voor de bodem-pH voor maïs is tussen 5,2 en 5,7. Van nature zijn er in Nederland veel grondsoorten die een te lage pH hebben en daardoor stikstof- en fosfaatbenutting negatief beïnvloeden. Het maïsland kan daarom geen optimale opbrengsten leveren. Laat daarom periodiek een grondmonster nemen en de pH analyseren.

Is de pH bijvoorbeeld slechts 4,0 in plaats van 5,4 dan kan de maïsopbrengst gemakkelijk met tien tot twintig procent dalen. Via bekalken kunnen we dit voorkomen.

Assortiment Strooikalk Feijen

De belangrijkste kenmerken van zeeschelpenkalk zijn

  • Het is een kalkbron welke wordt gewonnen uit de Noordzee.
  • Het heeft een langdurige buffering en is daardoor in staat langdurig als Hbuffer te fungeren.
  • Ostrea heeft geen nadelige invloed op het bodemleven.
  • Het is rijk aan mineralen en sporenelementen.

Toepassing: Het product kan gewoon door middel van een kunstmeststrooier op het land worden gebracht.

Zeeschelpenkalk is zowel gezakt in 25 kg zakken als in bigbag verkrijgbaar bij Feijen diervoeders en kunstmest. Ook levering in bulk is in overleg mogelijk.

Voor meer informatie over toepassing van strooikalk kunt u contact opnemen met uw bedrijfsadviseur van Feijen.

TOP