Blogs

Uitrijdperioden dierlijke mest

 

Mest uitrijden: wanneer mag wat?

 

U heeft te maken met verschillende uitrijdperioden voor dierlijke meststoffen. Deze perioden zijn afhankelijk van het type mest, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland. Een overzicht van de uitrijdperioden voor dierlijke mest vindt u in de tabel bij ‘Meer informatie’.

 

Uitrijdperioden

Hieronder leest u de uitrijdperioden voor gras- en bouwland.

Grasland 

  1. Het uitrijden van drijfmest mag vanaf 16 februari tot 1 september (alle grondsoorten).
  2. Het uitrijden van vaste mest is toegestaan vanaf 1 februari tot 1 september op zand en lössgrond. Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari tot 16 september vaste mest uitrijden.
 

Bouwland

  1. Het uitrijden van drijfmest op bouwland (alle grondsoorten) is toegestaan van 1 februari tot 1 augustus. Uitrijden tot 1 september is toegestaan als u uiterlijk 31 augustus van dat jaar winterkoolzaad* of een groenbemester teelt of in het najaar bloembollen plant.
  2. Uitrijden van vaste mest op bouwland op zand en lössgrond mag van 1 februari tot 1 september. U mag direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand en lössgrond het hele jaar vaste mest gebruiken.
  3. Op klei en veengrond mag u het hele jaar vaste mest uitrijden.

 

* Voor winterkoolzaad geldt in eerste instantie een tijdelijke vrijstelling tot 1 januari 2014. Het is de bedoeling dat de vrijstelling na die tijd opgenomen wordt in het Besluit Gebruik Meststoffen. De vrijstelling is nog niet gepubliceerd, het is dus mogelijk dat er nog wijzigingen zijn. De publicatiedatum zal na 1 augustus liggen. De regeling zal met terugwerkende kracht tot 1 augustus gaan werken. Dit betekent dat de vrijstelling voor winterkoolzaad dit jaar al geldt.

Meer informatie…

Bron: DR-loket

Scroll naar top