Vanggewas vernietigen of onderwerken: wacht niet te lang

Groenbemester - vanggewas

Op zand- en lössgronden staan de meeste groenbemesters geslaagd op het land. Voor aankomende maisteelt is het van belang dat de groenbemester op tijd wordt vernietigd en ook goed wordt ondergewerkt.

En dat moment is nu, halverwege maart, aangebroken! Door de vele regenval van afgelopen weken bestaat de kans dat je grond nog niet voldoende afgedroogd is. Maar zodra deze droog is adviseren we  je het vanggewas zo snel mogelijk te vernietigen.

Begin op tijd

Een vanggewas langer laten staan levert vaak meer massa op maar er zijn ook een aantal nadelen. De stikstof uit het vanggewas komt te laat beschikbaar voor de maisplant. Ook gebruikt het vanggewas het vocht uit de bouwvoor waardoor dit niet meer beschikbaar is voor de mais. In een droog voorjaar kost dit maisopbrengst.
Om de vastgelegde stikstof in het vanggewas of groenbemester goed te benutten, is het van belang dat dit op tijd en goed wordt vernietigd en ook wordt ondergewerkt. Gezien het tijdstip van het jaar (halverwege maart) is het advies om, zodra de draagkracht het toelaat, het vanggewas te vernietigen en onder te werken.
Daarnaast komen de mineralen die vastgelegd zijn door het vanggewas dan ook op het juiste moment beschikbaar voor de maisplant. In de wortels en vooral in het blad van de groenbemester is stikstof vastgelegd. Vernietiging is nodig om deze stikstof te laten vrijkomen. Deze omzetting kost tijd. Er is ongeveer 3 maanden nodig voordat de stikstofbeschikbaarheid maximaal is.

Chemisch of mechanisch?

Bij veel kweek of een hoge (wortel)onkruiddruk kan er beter worden gekozen voor een chemische vernietiging van de groenbemester. Ook op vochthoudende percelen kan de groei van het vanggewas alvast worden stilgelegd met Glyfosaat.
Bij mechanisch onderwerken is het belangrijk om intensief en ondiep te werken bijvoorbeeld met een frees, schijveneg of klepelmaaier. Het is belangrijk dat een massaal gewas eerst wordt verkleind en dat de bovengrondse massa goed wordt gescheiden van de wortels. Het perceel hoeft niet zwart te zijn na deze bewerking.
Naast chemische of mechanische vernietiging van de groenbemester kun je natuurlijk ook nog kiezen voor het afweiden van de groenbemester.

Wil je sparren over de mogelijkheden van vanggewas op jouw bedrijf? Neem dan contact op met adviseur Jan Willem.

Bron: Schothorst en Groeikracht

Scroll naar boven