Vanggewassen: Hoe zit het ook alweer?

vanggewas

Hoe zit het ook alweer met de vanggewassen? In dit artikel praten we je bij over huidige regels van zowel verplichte als ‘vrijwillige’ vanggewassen, het vernietigen van vanggewas en diverse soorten groenbemesters.

Verplicht Vanggewas

 • Zand- en lössgrond waarop mais geteeld wordt, moet uiterlijk 1 oktober ingezaaid zijn met een vanggewas. Wanneer ervoor gekozen wordt om een wintergraan te gaan telen, dan is de uiterste inzaaidatum 31 oktober. Je hebt dan dus 1 maand langer de tijd om te oogsten. Dit graangewas moet in 2024 echter wel geoogst worden (als GPS mag ook), en moet in 2024 opgegeven worden als hoofdgewas.
  Let op: het inzaaien van een vanggewas als hoofdteelt na 31 september moet wel gemeld worden bij RVO middels de gecombineerde opgave. Dit kan uiterlijk t/m 1 oktober doorgegeven worden.
 • Nieuw: Er moet ook een vanggewas gezaaid worden op klei- en veengronden in NV-gebieden waar derogatie voor aangevraagd is. Op deze gronden geldt geen uiterlijke datum. Wel moet de groenbemester direct na de oogst gezaaid worden.
 • Bovenstaande regels gelden voor alle maissoorten. Dus ook voor MKS of CCM!

Uitstel 2023

Percelen in Groningen, Friesland en Drenthe krijgen in 2023 uitstel t/m 10 oktober. Binnen 48 uur na de oogst moet de groenbemester gezaaid zijn. Er zal geen korting op de stikstof gebruiksnorm voor het volgende groeiseizoen worden toegepast.

Mengsel vanggewas

De groenbemester mag bestaan uit een mengsel van verschillende gewassen. Het mengsel moet dan wel voor 2/3 bestaan uit 1 of meer toegestane groenbemesters van RVO.

Onderzaai

Percelen met onderzaai hebben geen uiterlijke oogstdatum. Deze bedrijven mogen zelf bepalen wanneer de mais geoogst wordt.

‘Vrijwillig’ Vanggewas bouwland op zand- en lössgrond

Vanaf dit jaar krijgt u een korting op de stikstofgebruiksnorm voor het opvolgende groeiseizoen als er niet uiterlijk 1 oktober een groenbemester gezaaid is. Als u helemaal geen groenbemester zaait krijgt u de maximale korting. Zie tabel hieronder:

Inzaaidatum Korting op stikstofgebruiksnorm
2 oktober t/m 14 oktober 5 kg N/ha
15 oktober t/m 31 oktober 10 kg N/ha
Vanaf 1 november 20 kg N/ha

Dit geldt voor bouwland op zand- en lössgrond. De zogenoemde wintergewassen zijn uitgezonderd van deze regel. Deze gewassenlijst is te vinden op RVO. Onder andere bieten geoogst na 1 november staan op deze lijst. Hierbij gaat het om gewassen die normaliter zeer laat geoogst worden, langjarige teelten, of hoofdgewassen die in het najaar ingezaaid worden zoals wintertarwe. Je moet melden wanneer het vanggewas uiteindelijk gezaaid is. Dit doe je per perceel in de gecombineerde opgave. Je kunt dit tussen 15 oktober en 30 november doen.

Vernietigen vanggewas

Het is verplicht om je vanggewas te laten staan tot en met 31 januari. Wil je jouw vanggewas in 2024 inzetten voor de Eco-regeling groenbedekking? Dan mag de groenbemester niet voor 1 maart vernietigd worden. Het doodspuiten is dan ook niet toegestaan. De groenbemester moet dan mechanisch vernietigd worden.

Groenbemesters Feijen

 • Italiaans raaigras
  Advies minimaal 15 kg per ha
  Hoogste organische stof productie per ha!
 • Rogge
  Advies 60 kg per ha
  Makkelijker vernietigen
  Geen waardplant voor aaltjes!
 • Movo Greening
  Advies minimaal 17 kg per ha
  Bestrijding van Aaltjes
  Meer biodiversiteit

Weten welke regels er voor jou van toepassing zijn of welke groenbemester het best bij jouw bedrijfsvoering past? Neemt dan contact op met onze specialist Jan Willem Meijer.

Scroll naar boven