Varkens

Voeding maken voor varkens is een vak apart! Er is de laatste decennia vreselijk veel kennis opgedaan op het gebied van varkensvoeding door allerlei instanties, waardoor we tegenwoordig steeds beter in beeld hebben wat de behoeftes en capaciteiten zijn van het hedendaagse varken. Doordat we bij Feijen beschikking hebben over deze kennis via onze toeleveranciers en instanties als CVB en de Schothorst kunnen we veel beter voldoen aan de wensen van de klant. Verschillen in genetica, geslacht, bedrijfs-omstandigheden zoals gezondheidsstatus en klimaat maken het belangrijk om te sturen op het beeld wat in de stal te zien is. Hiervoor werken we veel met bedrijfsspecifieke samenstellingen. Ook aanbod van reeds op het bedrijf aanwezige grondstoffen/ bijproducten is een reden om een klantspecifiek rantsoen te maken. Daarbij spreekt het voor zich dat deze samenstelling zonder overleg niet gewijzigd zal worden!

TOP