Een geslaagde eerste Veldaudit in samenwerking met Loonbedrijf Lindeboom

Feijen_Veldaudit_2019

Wij kijken terug op een geslaagde Veldaudit. Zo’n 50 melkveehouders kwamen aan de Gernerslag 3 op het land van Melkveebedrijf Van Leussen om de verschillende maai- en inkuiltechnieken te beleven.

Er werd in beeld gebracht welke effecten verschillende technieken hebben op gras. Daarnaast is het maaimoment ook van belang om een juiste kuil onder het plastic te krijgen om goede kwaliteit voer in de winter aan te kunnen bieden aan je vee.

 

 

 

Zoveel mogelijk van eigen land halen met de juiste inkuiltechniek

Meer van eigen land halen,  is een eis vanuit de overheid. 65% eigen eiwit bijvoorbeeld. Hoe haal je dan meer van eigen land? Meer gezonde levensduurproductie uit eigen gras gaat niet vanzelf, net als een hogere droge stofopname zonder dat je veel voer verliest ook niet vanzelf gaat. Veel kennis van gras, graslandmanagement en praktijk is nodig en dat probeerden we duidelijk te maken tijdens onze Veldaudit.

Deeltjeslengte en droge stofopbrengst zijn belangrijke factoren

De deeltjeslengtebepaling via schudboxen en de droge stofmetingen zijn belangrijke meetindicatoren bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit die je haalt van eigen land. Die meetindicatoren kun je weer gebruiken om de juiste keuze te maken op het gebied van het moment van maaien, de soort maaier en het afstellen van de snij- of haksellengtes om de koeien zoveel mogelijk melk te laten produceren op een gezonde manier met kwalitatief goede voeding van eigen land.

Eerst praktijk, dan rekenwerk

Het sturen op een betere kringloop, een gezonde melkproductie en een hogere droge stofopname is eerst praktijkwerk en dan pas rekenwerk. Nutritie is daarom bedrijfsspecifiek. Het is per bedrijf verschillend wat voor grond er is, hoe het gras is en hoe de deeltjeslengte moet zijn om juist in de kuil terecht te komen. Rantsoenen vragen om nacalculatie met werkelijk gemeten drogestof percentages. Zoals collega Simon het zo mooi kan verwoorden: “Papier is geduldig, maar de koe geeft het antwoord”.

Gezondere koeien en een langere levensduur, ook voor de boer

Als je de juiste technieken toepast bij het inkuilproces, kun je meer meetmelk en levensproductie halen uit je ruwvoer, afhankelijk van de doelstellingen per bedrijf. Koeien en boeren kunnen preventief werk (dat al begint op het land) makkelijker volhouden dan dat je nadertijd moet bijsturen. Daarnaast is de kans op het maken van fouten kleiner.

Meer lezen over onze Veldaudit:

Scroll naar boven