Verzorg je bodem met kalk

bekalken

Een van de belangrijkste bodemkenmerken die goed de sturen is, is de pH. Toch wordt hier niet vaak bij stilgestaan. Waarom is bekalken zo belangrijk?

Een belangrijke eigenschap van de bodem is de zuurgraad, oftewel pH. Een juiste pH zorgt voor optimale afgifte van nutriënten door de bodem aan het gewas. Dit betekent dus dat een goede bemesting met nutriënten pas maximaal slaagt bij een optimale pH van het betreffende perceel. Door middel van kalkbemesten kan je de pH van de bodem verhogen.

Een goede pH is per grondsoort verschillend:

  • Veen: pH 5
  • Zand: pH 5,5
  • Klei: pH 6

De laatste jaren zien we een toename van grasklaver en vlinderbloemige gewassen. Vlinderbloemige gewassen presteren alleen goed als de pH optimaal is!

Bekalken doen we het liefst in het najaar. Aarzel dan ook niet als de draagkracht het toelaat om na de maisoogst te bekalken! Vrijwel alle zandgronden in oost Nederland hebben een hoge magnesiumbezetting van het CEC (klei-humuscomplex). Wij adviseren daarom om een magnesiumarme kalksoort te gebruiken. Speciaal voor dit type gronden heeft Feijen een kalkmeststof in de silo zitten. Ons advies is om minimaal 1000 kg per ha per jaar te geven in geval van onderhoudsbekalking. Is er daadwerkelijk reparatiebekalking nodig dan adviseren we 2000 kg per hectare te verstrekken. In theorie hebben deze gronden meer kalk nodig nodig, maar het is niet verstandig om dit in 1 keer aan te vullen. Dit gaat dan ten koste van de productie van de desbetreffende gewassen. Het blijft wel belangrijk om deze jaarlijks aan te blijven vullen met 1000 kg kalk.

Feijen adviseert:

  • Loop nu jouw bodemmonsters na om waar nodig te repareren.
  • Bij het nemen van nieuwe grondmonsters altijd ook onderzoeken op bodem pH!
  • Gebruik op zandgrond magnesiumarme kalk!
  • pH meer dan 0,3 onder het streefniveau 2000 kg per ha geven
  • Percelen met een juiste pH onderhouden met 1000 kg kalk
  • Voor vlinderbloemige gewassen moet de pH rond het optimum zitten.

Advies nodig op het gebied van bodembeheer? Neemt contact op met jouw adviseur.

Scroll naar boven