Voerstrategie 2022: inkuilmanagement

Naast bemesten en grasmatonderhoud is er nog een belangrijke pijler voor aankomend ruwvoerseizoen: het inkuilmanagement.

Jaarrond stabiel voeren

Onze voorkeur gaat uit naar een jaarrond stabiel rantsoen voeren. Dat betekent dat je vooraf heel goed moet nadenken over de voerstrategie van aankomend jaar. Belangrijke factoren zijn hierbij de lengte van je kuilen in combinatie met je voersnelheid. Weet je bijvoorbeeld dat je bij een lage voersnelheid, beter wat natter kan inkuilen? Op (bijna) elk erf is het mogelijkheid een jaarrond rantsoen neer te leggen. Wat voor jou de beste optie is? Laat jouw adviseur met je meedenken!

Inkuilen

Ben je aan het inkuilen toe? Zorg voor een schone ondergrond. Verdeel het gras met dunne laagjes over de kuil zodat deze goed aan te rijden zijn. We adviseren voor minimaal 50% van het gewicht dat er per uur aangevoerd wordt ook op de kuil te hebben staan. Dit betekent bij een aanvoer van 60 ton per uur minimaal 30 ton op de kuil! Stem eventueel met behulp van een adviseur de juiste deeltjes lengte af. Met name grover materiaal mag korter en vochtiger ingekuild worden. Dit om de dichtheid te vergroten en de kans op broei tijdens het uitkuilen te verkleinen.

Denk ook aan een inkuilmiddel om de kuil sneller stabiel te krijgen, dit geeft namelijk minder kans op broei! Hoe sneller je de pH kan verlagen, hoe minder verliezen (van bijvoorbeeld suikers!) je hebt. Daarnaast bereik je met een inkuilmiddel sneller een stabiele kuil, minder aantasting door broei en schimmels en een sterk verbeterde geur en smaak dat resulteert in een hogere drogestofopname!

Elke extra kilo drogestofopname is 1,5 tot 2 kilo melk!

Wil je meer weten over inkuilmanagement? Vraag je adviseur!

Scroll naar boven