Volwassen melkvee voor het eerst de wei op, wat is het beleid omtrent ontwormen?

koeien in de wei

Melkvee leert over het algemeen in hun jonge jaren gras vreten, waardoor het afweersysteem tegen wormen wordt opgebouwd. Deze melkkoeien zijn jaar in jaar uit geweid waardoor hun afweersysteem op peil is. Maar wat doe je als je volwassen melkvee hebt dat nog nooit op de wei heeft gestaan? En wat doe je met melkvee dat alleen in hun jonge jaren in de wei heeft gelopen?

Het wordt spannend voor het melkvee dat tussen de vijf en tien jaar niet meer op de wei heeft gestaan. In theorie zou je kunnen zeggen dat er geen besmetting op de wei is, aangezien er al jaren geen melkvee op heeft gestaan. Het wordt een spannende periode. De insteek die nu aangehouden wordt door onze praktijk is dat wanneer een koe klinische verschijnselen vertoont er direct op ingespeeld wordt. In de loop van het weideseizoen kan er diagnostiek gedaan worden om te controleren of er een besmetting is geweest, aldus Ton Pijs (Dierenkliniek Hellendoorn/Nijverdal).

Verschijnselen worminfectie
Het is relatief eenvoudig om te ontdekken of je melkvee last heeft van longwormen. Wanneer de koeien in beweging komen en op dat moment veel en ernstig hoesten dan kan het zijn dat ze last hebben van longwormen. Via een bloedonderzoek kan aangetoond worden of het melkvee last heeft van longwormen. Maagdarmwormen manifesteren zich anders. Daarnaast is een maagdarmworminfectie lastiger te herkennen. Het eerste wat je ziet bij een maagdarmworminfectie is een dunnere mest. Ook kan de melkproductie in meer of mindere mate dalen. Via de melktank kan er onderzocht worden of er sprake is van een maagdarmworminfectie.

Gevolgen
Bij jongvee met een worminfectie is de kans groot dat er groeischade optreedt. Bij volwassen dieren is de schade vaak moeilijker te zien. Het eerste wat je zou kunnen merken is een tegenvallende productie.

Voorkomen
Alles hangt af van je beweidingsplan. Wissel je het jongvee iedere vier weken van land? Maai je eerst het land voordat je je jongvee erop laat lopen? Dan houd je de infectiedruk laag. Of laat je je jongvee van april tot oktober op het zelfde stuk land staan? De kans op infectie is dan hoger. Je kunt op je land geen bestrijdingsmiddelen gebruiken om de worminfectie te beïnvloeden. Je kunt alleen je weiland maaien om de infectiedruk te verlagen. Met maaien haal je de besmetting weg. Daarnaast kun je omweiden naar een schoon land.

Behandelen
Er zijn ontwormingssleutels beschikbaar zoals die van GDdiergezondheid. De aanpak van een worminfectie is voor elk bedrijf anders. Er zijn een aantal belangrijke factoren die meespelen; het moment dat de dieren naar buiten gaan, of ze op gemaaid land terecht komen,  hoe het omweiden eruit ziet en wanneer de dieren weer opgestald worden. Deze factoren samen bepalen of en wanneer jong- en/of melkvee behandeld moet worden.

Ontworming
Je mag als veehouder, je melk- of jongvee zelf behandelen met het daarvoor geschikte middel om de infectie te bestrijden. Er zijn middelen die voor zowel jong- als melkvee te gebruiken zijn. Er zijn echter ook middelen met een wachttijd voor melk en er zijn middelen die alleen voor jongvee geschikt zijn. Het is van belang het juiste middel bij de juiste groep te kiezen. Schakel bij het maken van een keuze voor een ontwormingsmiddel een veearts in.

Rantsoen
Heeft je melkvee last van een worminfectie dan is het zaak om eerst de infectie onder controle te krijgen voordat de melkproductie weer zal stijgen. Dat zal in eerste instantie gebeuren door een (koppel)behandeling. Aanpassingen in het rantsoen helpen maar in zeer geringe mate.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van Ton Pijs.

Scroll naar boven