Zeugen

Voor de verschillende stadia van productie waarin zeugen zich bevinden, wordt afhankelijk van de resultaten samen met de bedrijfsadviseur een keuze gemaakt uit de verschillende voersoorten die Feijen voor de zeugenhouderij in het pakket heeft. Indien nodig worden deze mengvoeders aangepast aan uw bedrijfssituatie.
Het grondstoffenpatroon en nutriëntwaarden van de voeders worden afgestemd op raseigenschappen, productiedoelen en klimaat. Verder wordt rekening gehouden met het voersysteem. Voor het bijvoeren van biggen in het kraamhok tot in de biggenstal beschikt Feijen over een zeer kompleet voerpakket en kan gekozen worden uit verschillende soorten voeders voor de verschillende opfokstadia. Hierbij kunnen wij gebruik maken van het complete assortiment van meerdere toeleveranciers waarmee we werken, zoals Provimi, Trouw en Twilmij. In goed onderling overleg wordt een keuze gemaakt uit biggenvoeders, en wordt het biggenvoer dat hier op volgt zorgvuldig samengesteld.  Wij bieden u, eventueel in overleg met uw dierenarts, ook een begeleidingsprogramma. Dit voorziet in een programma op maat wat betreft resultatenberekening, mineralenmanagement, huisvesting en productierechten.

TOP